Gebiedsteams in onze gemeente, ook voor de inwoners van Gauw.

In Súdwest-Fryslân en Littenseradiel werken zes gebiedsteams. Het gebiedsteam bied hulp op vele gebieden en de diensten van het gebiedsteam zijn gratis.

Het gebiedsteam helpt u bijvoorbeeld met uw vraag over:

– mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
– relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
– geld: onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
– opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
– wonen: woning aanpassen, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
– werk: problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
– onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
– verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
– gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden,  beperkingen
– verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
– vervoer: vervoer van en naar dagbesteding

In de meeste gevallen komt de medewerker bij u thuis langs om in te kunnen schatten welke zorg en ondersteuning nodig is. U kunt ook op afspraak op het kantoor van het gebiedsteam langskomen. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. Het dorp Gauw valt onder het team Rondom Sneek.

In een gebiedsteam zit bijvoorbeeld een:
– Algemeen Maatschappelijk werker
– Verstandelijke beperking specialist
– Pedagogisch specialist
– Ouderen specialist
– Medewerker gemeente (consulent werk/inkomen/Wmo)

In de gebiedsteams werken ook medewerkers van de gemeente, Bureau jeugdzorg, MEE (maatschappelijke dienstverlening), Timpaan (onderwijs, zorg en welzijn), Cedin (dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector) en Stichting Ouderwerk Bolsward.

Ook kan men contact opnemen met het gebiedsteam als men zich zorgen maakt over anderen. Dit kan anoniem. Bellen met ‘Veilig thuis’ (tel. 0800-2000) kan ook.

Een informatief filmpje over de gebiedsteams is te vinden op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân (home>inwoners>gebiedsteams, advies en hulp).

Hoe neemt u contact op met het gebiedsteam?

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met het gebiedsteam. Stel uw vraag aan het gebiedsteam via:

•het contactformulier op de website www.gemeentesudwestfryslan.nl;

•het algemene telefoonnummer 14 0515

Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân. De klantencontactmedewerker zal uw vraag beantwoorden of uw vraag doorsturen naar een medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Meer informatie is ook te vinden op de site van gemeente Súdwest-Fryslân of bekijk een informatiefilmpje via de volgende link:

Informatiefilm Gebiedsteams SWF (opent in nieuw venster).