Alle berichten door Gauwsters.nl

Sneinsskoalle Rehoboth 75 jier (Gau, Goaiingea, Offenwier en omstreken)

Op snein 10 febrewaris is it dan sa fier; de reuny fan âld-lieders en liedsters opjûn om te kommen. Wy ferwachtsje dt it in tige noflik barren wurde sil yn Ús Gebou. Der sille fêst in soad herinneringen werom helle wurde oan dy moaie Sneinsskoalle-tiid. Om koart te gean, it sil in middei wurde mei in heech och heden ja-gehalte.

No soe it wêze kinne dat der noch guon binne dy’t harren dochs noch opjaan wolle, mar tinke dat sy te let binne. Neat is minder wier, jo kinne je noch hieltiid opjaan. Gjin probleem!

De kommisje Sneinsskoalle 75 is drok dwaande om in moai programma te meitsjen. Foar de útstalling yn tsjerke krije wy fan ferskate kanten aardiche saken oanlevere. Boekjes, foto’s, tekenblokken, musykinstruminten, notuleboeken, eins te folle om op te neamen. En ek it archyf fan Tseard Betten liket hast sûnder ein te wêzen.

Opjaan foar de reuny Sneinsskoalle-lieding? Moatte jo dwaan! Wurde jo bliid fan!!
sneinsskoalle75@gmail.com of belje 0515-521324 (fam. Huisman).

Kommisje Sneinsskoalle 75 jier,
Appie, Greetje, Grietsje, Jan, Renske en Tine.

De Nikolaas-tsjerke fan Gau is sneintejûn 10 febrewaris fan 19.00 – 20.30 oere iepen foar elkenien dy’t de útstalling oer 75 jier Sneinsskoalle Gau, Goaiingea, Offenwier e.o. besjen wol.

Nieuws over de Doarpsstimme

Onlangs hebben de redactie van de Doarpsstimme en de beheerders van deze website de handen ineen geslagen en overleg gehad over de nieuwsvoorziening in Gauw.

Veel mensen zijn aan de papieren Doarpsstimme gehecht en deze zal dan voorlopig ook niet verdwijnen. Wel zullen we alle digitale informatie vanaf nu op één website gaan samenvoegen.

Alle goede dingen komen langzaam, toch…?!

Er is nog veel werk te doen, maar het begin is er!

Vanaf vandaag is deze site de plek waar je moet zijn, als je de Doarpsstimme digitaal wilt lezen, maar ook als je een vraag hebt voor het Dorpsbelang. Heb je een leuk idee voor Aktyf Gau? Ook dan ben je goed op deze site!

IMG_0060

Boekpresentatie ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’

Het boek over de oorlog in de Lege Geaën is klaar!

Ruim een halfjaar geleden was de eerste oriënterende bijeenkomst over een te schrijven boek over de jaren 1940-1945 in de Lege Geaen. En nu al, veel eerder dan toen verwacht, kan het boek ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’ worden gepresenteerd:

Datum: Zaterdag 13 mei 2017
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Dorpshuis De Trilker in Poppenwier

Iedereen is van harte welkom om deze gebeurtenis bij te wonen.

De schrijver van het boek ‘Verzet en verraad in de Lege Geaën’, Hessel Bouma, zal een inleiding houden over de totstandkoming van het boek. Daarna is er een boekbespreking door Hans Groeneweg, conservator van het Fries Verzetsmuseum. Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan onze burgemeester Hayo Apotheker. Na afloop is gelegenheid om na te zitten en kan wie dat wil het nieuwe boek aanschaffen. De prijs is € 15,-.

Gebiedsteams in onze gemeente, ook voor de inwoners van Gauw.

In Súdwest-Fryslân en Littenseradiel werken zes gebiedsteams. Het gebiedsteam bied hulp op vele gebieden en de diensten van het gebiedsteam zijn gratis.

Het gebiedsteam helpt u bijvoorbeeld met uw vraag over:

– mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
– relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
– geld: onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
– opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
– wonen: woning aanpassen, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
– werk: problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
– onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
– verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
– gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden,  beperkingen
– verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
– vervoer: vervoer van en naar dagbesteding

In de meeste gevallen komt de medewerker bij u thuis langs om in te kunnen schatten welke zorg en ondersteuning nodig is. U kunt ook op afspraak op het kantoor van het gebiedsteam langskomen. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis. Het dorp Gauw valt onder het team Rondom Sneek.

In een gebiedsteam zit bijvoorbeeld een:
– Algemeen Maatschappelijk werker
– Verstandelijke beperking specialist
– Pedagogisch specialist
– Ouderen specialist
– Medewerker gemeente (consulent werk/inkomen/Wmo)

In de gebiedsteams werken ook medewerkers van de gemeente, Bureau jeugdzorg, MEE (maatschappelijke dienstverlening), Timpaan (onderwijs, zorg en welzijn), Cedin (dienstverlenende organisatie voor de educatieve sector) en Stichting Ouderwerk Bolsward.

Ook kan men contact opnemen met het gebiedsteam als men zich zorgen maakt over anderen. Dit kan anoniem. Bellen met ‘Veilig thuis’ (tel. 0800-2000) kan ook.

Een informatief filmpje over de gebiedsteams is te vinden op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân (home>inwoners>gebiedsteams, advies en hulp).

Hoe neemt u contact op met het gebiedsteam?

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met het gebiedsteam. Stel uw vraag aan het gebiedsteam via:

•het contactformulier op de website www.gemeentesudwestfryslan.nl;

•het algemene telefoonnummer 14 0515

Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân. De klantencontactmedewerker zal uw vraag beantwoorden of uw vraag doorsturen naar een medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Meer informatie is ook te vinden op de site van gemeente Súdwest-Fryslân of bekijk een informatiefilmpje via de volgende link:

Informatiefilm Gebiedsteams SWF (opent in nieuw venster).